Magtanim Ay Di Biro Lyrics (in Filipino)

My youngest son assignment last Monday is to find and submit the lyrics of “Magtanim Ay Di Biro”. This is a project for his Filipino subject. I was able to find the lyrics right away, thanks to Mr. Google of course. However, I had a hard time looking for a video with lyrics so my son can sing a long with it.

Planting RiceSo for those who might have the same assignment like my son, here’s the lyrics of “Magtanim Ay Di Biro” in Filipino (or Tagalog?). And, for those who wants to sing the song, below  is the video which I got from YouTube.

Magtanim ay di biro
Maghapong nakayuko
Di naman makatayo
Di naman makaupo

Bisig ko’y namamanhid
Baywang ko’y nangangawit.
Binti ko’y namimintig
Sa pagkababad sa tubig.

Kay-pagkasawing-palad
Ng inianak sa hirap,
Ang bisig kung di iunat,
Di kumita ng pilak.
Sa umagang pagkagising
Lahat ay iisipin
Kung saan may patanim
May masarap na pagkain.

Halina, halina, mga kaliyag,
Tayo’y magsipag-unat-unat.
Magpanibago tayo ng lakas
Para sa araw ng bukas

(Braso ko’y namamanhid
Baywang ko’y nangangawit.
Binti ko’y namimintig
Sa pagkababad sa tubig.)

I know the introduction and credits are longer than the song so just bear with it. Let’s just be thankful to those who uploaded this song on YouTube. It’s the best copy that I’ve found for my son. You can play forward it at 00:30 if you don’t want to see the introduction anymore.

This entry was posted in Blogging, Children, Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Magtanim Ay Di Biro Lyrics (in Filipino)

  1. tats says:

    youtube is such a good source for old tagalog songs. jan din ako mostly nakakahanap ng songs and lyrics for my blog., lalo na ung mga cultural songs kumbaga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *